Xin chào bạn, Mình là Tuyển! Tư Duy Ngược Smart Reading

Mình mê làm Giáo Dục!
"Gốc của giáo dục là đắng, nhưng quả của chúng lại rất ngọt."
-Aristotle

Khoá Học

Smart Reading

“Làm gì có người đọc tệ? Chỉ có người được dạy để đọc tệ!”

“Đọc không chỉ nhanh, mà còn phải thông minh.”

-Phương pháp để đọc thông minh và hiệu quả hơn 300%-500% trong 25 ngày

smart-reading-tu-duy-nguoc

Kênh Youtube

Tư Duy Ngược

“Trở nên khác biệt, tốt hơn, trở nên tốt hơn.”

-Thành công nào cũng có dấu vết.
-Có rất nhiều người đi tìm những dấu vết xuôi dòng, vậy Tư Duy Ngược sẽ cùng bạn đi tìm những vết dấu “ngược dòng” !