Xin chào bạn, Mình là Tuyển! Tư Duy Ngược Smart Reading

Mình mê làm Giáo Dục!
"Gốc của giáo dục là đắng, nhưng quả của chúng lại rất ngọt."
-Aristotle

Khoá Học

Smart Reading

“Làm gì có người đọc tệ? Chỉ có người được dạy để đọc tệ!”

“Đọc không chỉ nhanh, mà còn phải thông minh.”

-Phương pháp để đọc thông minh và hiệu quả hơn 300%-500% trong 25 ngày

smart-reading-tu-duy-nguoc

Khoá Học

Smart Videos

“Nghệ thuật đúng là ánh trăng dối lừa.”

Vẽ Video Hoạt Họa Chuyên Nghiệp; Dễ Dàng Trong 3 Ngày. 

smart-video

Kênh Youtube

Tư Duy Ngược

“Trở nên khác biệt, tốt hơn, trở nên tốt hơn.”

-Thành công nào cũng có dấu vết. Ngoài vết xuôi dòng, ở đây – Tư Duy Ngược sẽ cùng bạn đi tìm thêm những vết dấu “ngược dòng” !